среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek kamienie sztachetki te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Chociaż kamienie ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, banalnej obróbce i względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka albo od razu ociosuje, rozmieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak związany lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Prócz podstawy zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się zabarwienie kamieni na balustrady PVC na plot i bramkę ze sztachetek, przybierają one wtenczas wielorakie pigmenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak ogromnych złóż wycina się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno również siekać na sześciany o symetrycznych zarysach, używane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je rozdzielać przy asyście specjalnych klinów i dłut na małe, nierównych konturów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachetki z PCV używa się również wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zebranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować promowane na ogrodzenie PCV na plot i bramkę ze sztachet. Nadają się jednak głównie do stosowania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru skweru a także własnych zamiłowań kształt kamiennych tafli może być przeróżny – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto przyciętych prostokątów albo kwadratów. Murki oraz ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa buduje się z głazów wielorakiego kształtu, zestawionych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje spośród kawałków o nieregularnych kształtach, wypada je właściwie łączyć tzn. tak, iżby kształt każdego kolejnego łączył się z poprzedzającym. Aby takie płot było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenie PVC z Mark należą do skał mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur błyskawicznie niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają także mchem i glonami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia lub rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać brud z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Wyspecjalizowane jednostki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, żeby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий