среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu prócz kilku wypadków.

Budowa plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Plot Winylowe na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy ploty PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane balustrady z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy planowane sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий